„Aktywna tablica” w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Kluczewsku

  • Drukuj

b_150_100_16777215_00_images_Tablica.JPGW Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Kluczewsku jest realizowany Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. W ramach wniosku zakupione zostały 3 tablice interaktywne  84 cale z powłoką ceramiczną, 3 projektory krótkoogniskowe oraz 3 zestawy nagłaśniające. Kwota wsparcia finansowego z budżetu państwa dla szkoły na zakup  pomocy dydaktycznych wynosi 14 tys. zł. Gmina Kluczewsko wniosła wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. Łącznie z okablowaniem i innymi materiałami potrzebnymi do montażu zestawów oraz ze szkoleniem nauczycieli z obsługi tablicy. Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu będą cennym narzędziem aktywizującym uczniów do uczestnictwa w zajęciach, a promowanie szerokiego wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych i współpracy między nauczycielami w tym zakresie przyczyni się do rozwinięcia kompetencji uczniów, wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli, a w efekcie do poprawy jakości kształcenia. Realizacja tych zakupów była możliwa dzięki podpisaniu umowy między Gminą Kluczewsko a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty działającym w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego, która była podpisana w dniu 26.10.2017r.