Dzisiaj jest: 21 Sierpień 2019    |    Imieniny obchodzą: Joanna, Kazimiera, Franciszek

Jak założyć stowarzyszenie/ fundację

Linki pochodzą z portalu ngo.pl. Po kliknięciu w link zostaną Państwo przekierowani do autora opracowania, portalu ngo.pl


1. Jak rozpocząć działalność społeczną? Stowarzyszenie czy fundacja, po co rejestracja?

Nie wszystkie organizacje pozarządowe to fundacje [INFOGRAFIKA]

Co lepiej założyć – stowarzyszenie czy fundację?

Co to jest fundacja?

Co to jest stowarzyszenie?

Jakie są rodzaje stowarzyszeń?

Czym jest stowarzyszenie zwykłe?

Co to jest stowarzyszenie zarejestrowane w KRS?

Co daje stowarzyszeniu rejestracja w KRS?

Co daje fundacji rejestracja w KRS?

Stowarzyszenie rejestrowe czy zwykłe?

Jakie są różnice między stowarzyszeniem i fundacją? Która forma jest lepsza?

Czy możemy działać społecznie, ale nie rejestrować się w sądzie?

Jakie obowiązki nam przybędą, jeśli zarejestrujemy działalność naszej organizacji w KRS?

Skąd organizacje czerpią pieniądze na swoje dzialania?


2. Jak założyć stowarzyszenie – krok po kroku

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby założyć i zarejestrować stowarzyszenie?

Kto może założyć stowarzyszenie? Kto może być członkiem stowarzyszenia?

Kiedy, na jakim etapie zakładania stowarzyszenia, trzeba mieć statut?

Zwołanie i przeprowadzenie zebrania założycielskiego

Obejrzyj film instruktażowy: Jak zorganizować zebranie założycielskie stowarzyszenia

Przygotowujemy wniosek rejestracyjny, czyli z czego składa się wniosek o rejestrację nowego stowarzyszenia w KRS?


3. Jak założyć fundację – krok po kroku


4. Uchwalenie statutu stowarzyszenia


5. Uchwalenie statutu fundacji

Co to jest statut – jaką rolę pełni w fundacji?

Co to jest działalność statutowa fundacji?

Kiedy, na jakim etapie zakładania fundacji, trzeba mieć statut?

Co musi zawierać statut fundacji?

Co może zawierać statut fundacji?

Kiedy statut fundacji jest prawomocny, czyli od kiedy obowiązuje?

Kto uchwala (zatwierdza) statut fundacji?

Czy każda zmiana statutu wymaga zgłoszenia do KRS?

Kto i w jaki sposób może zmienić statut fundacji?

Gdzie znajdę przykłady wzorów statutów fundacji?

Co musi zawierać statut organizacji pożytku publicznego?


6. Jak rejestruje się organizację w KRS?

Co to jest KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)? Dlaczego jest on ważny dla organizacji pozarządowych?

Co daje organizacji rejestracja w KRS? Po co rejestracja?

Jakie organizacje rejestrują się w KRS?

Na jakich formularzach rejestruje się nowa fundacja w KRS? Jak się je wypełnia?

Jakie dokumenty załączamy do wnioski rejestracyjnego nowej fundacji?

Na jakich formularzach rejestruje się nowe stowarzyszenie w KRS? Jak się je wypełnia?

Jakie dokumenty załączamy do wniosku rejestracyjnego nowego stowarzyszenia?

Ile egzemplarzy dokumentów stowarzyszenia do KRS

Czy jeśli zakładam organizację, która będzie prowadziła działalność gospodarczą to składam do KRS jakieś dodatkowe dokumenty, formularze?

Gdzie znajdę formularze rejestracyjne do KRS?

Gdzie znajdę adresy oddziałów KRS?

Czy w chwili składania wniosku do KRS o rejestrację nowej organizacji trzeba mieć umowę na użytkowanie lokalu?

Ile kosztuje rejestracja nowego stowarzyszenia lub fundacji w KRS – za co się płaci?

Czy mogę wnieść opłatę za rejestrację mojej organizacji w KRS na konto, czy muszę ją zapłacić w sądzie?

Gdzie znajdę numery rachunków bankowych wydziałów KRS?

Czy i jak stowarzyszenie lub fundacja może ubiegać się o zwolnienie z opłat sądowych w KRS?

Czy jakieś organizacje są zwolnione z opłat sądowych?

Jak możemy odwołać się od decyzji sędziego, referendarza?

Jakie są terminy składania odwołań, uzupełniania braków w KRS przez organizacje?

Czy organizacje muszą przy rejestracji poświadczać podpisy osób upoważnionych do reprezentowania organizacji?

Czy po złożeniu wniosku do KRS o rejestrację nowej organizacji możemy już podejmować jakieś działania jako stowarzyszenie/fundacja?

Czy wniosek rejestracyjny można wysłać pocztą?

Czy wniosek do KRS można złożyć przez Internet?

W jakim czasie od zebrania założycielskiego trzeba zarejestrować stowarzyszenie w KRS?

Kto podpisuje formularze o rejestrację nowego stowarzyszenia?

Czy stowarzyszenie płaci za wpisanie do KRS?

Jak przebiega rejestracja nowej organizacji w KRS?

Kto podpisuje formularze o rejestrację nowej fundacji?

Czy wszystkie stowarzyszenia muszą być zarejestrowane w KRS?

Jak długo trwa rejestracja nowego stowarzyszenia lub fundacji?

W jakim czasie KRS powinien zarejestrować fundację?

W jakim czasie KRS powinien zarejestrować stowarzyszenie?

Jakie informacje muszą zgłaszać do KRS fundacje i stowarzyszenia?


7. Władze – kto podejmuje decyzje w stowarzyszeniu / fundacji?

Co to są władze organizacji? Dlaczego organizacja musi je mieć?

Od kiedy zaczyna działać nowy zarząd – od momentu wybrania czy od momentu rejestracji w KRS?

Czy członkowie władz organizacji (np. zarządu, komisji rewizyjnej) mogą pobierać wynagrodzenie za swoje funkcje w tych organach?

Czy prezes (lub inny członek władz) stowarzyszenia może być w nim zatrudniony?

Czy prezes (lub inny członek władz) fundacji może być w niej zatrudniony?

Czy są jakieś władze, których nie trzeba zgłaszać do KRS?

Czy władze stowarzyszenia/fundacji mogą być jednoosobowe? Ilu członków musi mieć zarząd i komisja rewizyjna?

Czy osoby będące w zarządzie mogą wchodzić w skład organu nadzoru i kontroli? Czy jedna osoba może być w kilku organach?

Kto, jakie władze fundacji/stowarzyszenia, odpowiadają za naruszenie prawa przez organizację?

Jakie władze musi mieć fundacja?

Jakie władze, inne niż zarząd, może mieć fundacja? Co daje ich posiadanie?

Czy fundacja musi mieć organ kontroli? Kto go wybiera?

Kto i jak wybiera zarząd fundacji? Jakie są kompetencje zarządu?

Kto i jak wybiera radę fundacji oraz radę programową fundacji?

Jakie władze musi mieć stowarzyszenie?

Co to jest walne zebranie i jakie ma kompetencje?

Co to jest i jakie są kompetencje zarządu stowarzyszenia? Jakie zapisy statutowe to regulują?

Co to jest i jakie są kompetencje komisji rewizyjnej? Jakie zapisy statutowe to regulują?

W jaki sposób wybiera się członków organów stowarzyszenia? Jak można uzupełnić skład władz?

Z ilu osób musi składać się zarząd i komisja rewizyjna? Na jak długo są wybierane władze?

Czy po to by uchwała była ważna muszą za nią głosować wszyscy członkowie obecni na zebraniu?

Co oznacza reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz? Kto w imieniu stowarzyszenia może podpisywać umowy?


8. Koło, oddział organizacji – co to jest i jak się je zakłada?

Co to jest oddział/koło stowarzyszenia? Jakie są ich rodzaje? Jakie zapisy w statucie są konieczne by utworzyć oddział/koło?

Czy oddział/koło stowarzyszenia musi mieć osobowość prawną?

Jak zakłada się oddział/koło stowarzyszenia?

Jak rejestruje się oddział/koło stowarzyszenia?

Czy fundacja może mieć oddział/koło?


9. Jakie są obowiązki organizacji wobec urzędów związane z rozpoczynaniem działalności?

Czy organizacja musi mieć numer REGON? Jak i kiedy się go uzyskuje?

Jak wypełnić formularz RG-OP i uzyskać numer REGON dla organizacji niezarejestrowanej w KRS? [INSTRUKCJA]

Czy i kiedy musimy zgłosić posiadanie numeru REGON do KRS?

Czy każda organizacja musi mieć numer NIP? Jak i kiedy się go uzyskuje?

Jak wypełnić formularz NIP -2 i uzyskać numer NIP dla organizacji niezarejestrowanej w KRS? [INSTRUKCJA]

Jak wypełnić zgłoszenie indentyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających - formularz NIP-8 ? [INSTRUKCJA]

Czy i kiedy musimy zgłosić posiadanie numeru NIP do KRS?

Zakładanie konta bankowego przez organizację – na co zwrócić uwagę


10. Federacja – tworzenie i podstawy prowadzenia działalności

Co to jest federacja, jakie są jej rodzaje, kto ją tworzy

Tworzenie federacji krok po kroku

Rejestracja federacji – złożenie wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym

Jak stworzyć statut federacji – na co zwrócić uwagę

Obowiązki zarejestrowanej federacji

Przyjmowanie nowych członków do federacji

Walne zebranie organizacji członkowskich, reprezentowanie członków, rejestracja zmian w KRS

Działalność gospodarcza federacji

Nadzór urzędów nad federacjami

Federacja a ubieganie się o status pożytku publicznego (OPP)

Likwidacja federacji

Federacja – wzory dokumentów

WSPIERAJĄ NAS


11. Ważne uchwały, regulaminy i inne wzory dokumentów

Uchwały związane z założeniem stowarzyszenia

Uchwały związane z założeniem fundacji

Regulaminy władz

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Formularze KRS - zakładanie stowarzyszenia

Formularze KRS - zakładanie fundacji


12. Ważne terminy związane z zakładaniem fundacji/stowarzyszenia

Czy organizacja musi mieć numer REGON? Jak i kiedy się go uzyskuje?

Czy każda organizacja musi mieć numer NIP? Jak i kiedy się go uzyskuje?

Czy i kiedy musimy zgłosić posiadanie numeru REGON do KRS?

Czy i kiedy musimy zgłosić posiadanie numeru NIP do KRS?

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy