PROJEKT: "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kluczewsko"

  • Drukuj

PROJEKT:
"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kluczewsko"

Zadanie realizowane przez Gminę Kluczewsko,
współfinansowane jest ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
zgodnie z podpisaną w dniu 06.05.2016 roku umową dotacji nr 79/16 na kwotę 19 200,00 zł.