Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Kluczewsko

  • Drukuj

2p.jpg1p.jpg17 maja 2017r. Gmina Kluczewsko podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umowę opiewającą na Projekt Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej  w szkole podstawowej  w Gminie Kluczewsko. W ramach działania INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA, priorytet: V.2 Rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej, Typ zadania "Projekty edukacyjne realizowane w ramach programów i konkursów ogłaszanych przez Fundusz".


Efektem przedmiotowym projektu będzie utworzenie Pracowni edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Kluczewsku oraz przeszkolenie nauczycieli w tym kierunku. Pracownia ekologiczno - przyrodnicza zostanie wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne. W ramach programu w celu umożliwienia optymalnego wykorzystania zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych w szkole zostaną przeszkoleni nauczyciele.
Integracja, uzupełnienie działań w zakresie edukacji ekologicznej na terenie gminy poprawi współpracę szkoły, urzędu gminy, społeczności lokalnej i innych jednostek. Pracownia będzie wykorzystana do organizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych o charakterze przyrodniczym, kształtujących zainteresowanie dzieci ekologią, ochroną przyrody i środowiska.  
Całkowity koszt zadania będzie wynosił 25 023,00 zł, w tym dotacja 20 000,00 zł i środki własne 5 023,00 zł.