Dzisiaj jest: 18 Czerwiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek

Terminy Składania Wniosków o Zwrot Podatku Akcyzowego

b_150_100_16777215_00_images_banners_Zwrot_podatku.jpgWójt Gminy Kluczewsko informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego
dla producentów rolnych w 2017 roku:

Producentom rolnym przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zasady zwrotu podatku określa ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340). Rada Ministrów określiła rozporządzeniem z dnia 21 listopada 2016 roku stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2017 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 1,00 zł od 1 litra oleju.

W 2017 r. producenci rolni składają wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w terminach:

  • od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. wraz z fakturami (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.
  • od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. wraz z fakturami (lub ich i kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Zatem zawsze do wniosku należy dołączyć faktury za olej napędowy zakupiony w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Jeżeli producent rolny złoży wniosek raz w roku, to wypłata nastąpi raz w roku w którymś z wyżej wymienionych terminów.

Wydanie decyzji przez wójta, burmistrza ustalającej wysokość zwrotu podatku akcyzowego za 2017 r. nastąpi w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku  natomiast  wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2017 roku przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku. Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 r. wyniesie 86 litrów. Wnioski o zwrot podatku oraz wszelką informację można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kluczewsku, ul. Spółdzielcza 12, Biuro Obsługi Mieszkańca (parter), tel. 44/781 42 46 oraz 44/ 781 42 46 wew. 20.System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy