Dzisiaj jest: 22 Kwiecień 2019    |    Imieniny obchodzą: Kaja, Leon, Łukasz

Projekty unijne

Adaptacja i wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej w Kluczewsku

„Międzypokoleniowa twórczość artystów z Gminy Kluczewsko”

 W dniu 6 grudnia br. w Centrum Informacji Turystycznej w Kluczewsku prezentowano wystawę prac plastycznych artystów z Gminy Kluczewsko, których łączą wspólne pasje plastyczne oraz uczestników warsztatów „Szkic ołówkiem”, zwycięzcą zostały wręczone nagrody przez Wójta Gminy Kluczewsko – Pana Rafała Pałkę. Najlepszym dziełem pod względem artystycznym okazała się praca Pani Małgorzaty Mazur, na drugim miejscu praca Pani Niny Piotrowskiej a na trzecim dzieło uczennicy klasy V Szkoły Podstawowej w Kluczewsku – Kamili Parzuchowskiej.

Czytaj więcej: Adaptacja i wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej w Kluczewsku

Sieć kanalizacyjna w Komparzowie

Sieć kanalizacyjna w Komparzowie

Dobiega końca budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z przyłączami elektrycznymi w miejscowości Komparzów. Inwestycja została zrealizowana w wyniku podpisania umowy z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego  w ramach Programu, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem ścieków. Położono 2 402,50 mb rur grawitacyjnych oraz 2 878,35 mb rur tłocznych. Wykonawcą sieci kanalizacyjnej był Zakład Komunalny w Kluczewsku. Przetarg na dostawę materiału potrzebnych do budowy sieci wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELMAX” Renata Loręcka ul. Partyzantów 167, 29-100 Włoszczowa, które złożyło najkorzystniejszą ofertę tj.  393 600,00 zł brutto. 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Koszt całej inwestycji zamknie się sumą około 1 mln złotych. Odbiór inwestycji odbędzie się na przełomie września i października

Strona 3 z 3

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:00 do 15:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1300 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy