Dzisiaj jest: 20 Kwiecień 2019    |    Imieniny obchodzą: Agnieszka, Teodor, Czesław

Projekty unijne

Akademia Kompetencji Kluczowych

 

„Szlak Piastowski"


Projekt „Akademia Kompetencji Kluczowych” w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany przez Gminę Kluczewsko. 
W dniu 12 września 2014r. młodzież biorąca udział w zajęciach projektowych, wyjechała na wycieczkę. Rangę naszej wycieczki podniosła kontrola autokaru przeprowadzona przez Policję. Upewnieni, że wszystko jest w porządku ruszyliśmy w drogę. Podróż Piastowskim Szlakiem rozpoczęliśmy od zwiedzania Torunia. Miasto przywitało nas piękną pogodą i urokliwymi widokami. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem tego miasta. Piękny Stary Rynek, kamieniczki, mury obronne, bramy miejskie no i oczywiście Wisła. Utrwaleniem wrażeń były toruńskie pierniki. Zapach cynamonu i goździków towarzyszył nam w drodze na nocleg. Naszą bazą pobytową był położony wśród lasów i jezior ośrodek wczasowy „Maria”. Ileż emocji, śmiechu i zabawy było przy kwaterowaniu uczestników! Dla wielu z nich był to pierwszy samodzielny wyjazd. Miła atmosfera panująca od samego początku wycieczki oraz pomoc koleżeńska pozwoliły dzieciom zapomnieć o rozłące z rodzicami. W drugim dniu wycieczki, odwiedziliśmy Biskupin. Mieliśmy znów piękną, słoneczną pogodę i miłą niespodziankę, gdyż w tym dniu odbywał się tam XX Jubileuszowy Festyn Archeologiczny. Osada w Biskupinie ożyła! Cofnęliśmy się do epoki kamienia, brązu i żelaza.

Czytaj więcej: Akademia Kompetencji Kluczowych

„W zdrowym ciele wiedzy wiele”

W miesiącu wrześniu 2013 r. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania” w Partnerstwie z Zespołem Przedszkolno-Szkolnym w Kluczewsku orazGminą Kluczewsko złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu pt. „W zdrowym ciele wiedzy wiele” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
   Głównym celem Projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów uzdolnionych poprzez rozwój ich zainteresowań i uzdolnień w zakresie języka angielskiego, matematyki, języka polskiego, przyrody oraz zajęć sportowych. W ramach projektu odbędą się zajęcia rozwijające z języka polskiego pt. „Z literaturą na co dzień”, z języka angielskiego pt. „Let’s learn English”, z przyrody pt. „Przyroda niejedno ma imię”, z matematyki pt. „Z matematyką za pan brat”, oraz zajęcia sportowe pt. „Siatkarskie talenty na start”. W czasie trwania Projektu zostaną przeprowadzone dwa wyjazdy edukacyjne.

Czytaj więcej: „W zdrowym ciele wiedzy wiele”

Akademia Kompetencji Kluczowych

SANDOMIERZ MIASTO RENESANSU”

Dnia 04 czerwca 2014 r. odbyła się wycieczka do Sandomierza uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Komornikach z projektu „Akademia Kompetencji Kluczowych” w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wycieczkę rozpoczęliśmy, przyjeżdżając do Zamku Krzyżtopór w miejscowości Ujazd. Ruiny zamku Krzyżtopór w Ujeździe to malowniczy obiekt w okolicach Tarnobrzega, który trzeba było koniecznie zobaczyć. Ruiny te są dobrze zachowane i zrobiły na nas niesamowite wrażenie. Stosunkowo łatwo mogliśmy sobie wyobrazić jak zamek wyglądał w czasach swojej świetności. Budowę kolosa rozpoczął Krzysztof Ossoliński w pierwszej połowie XVII wieku w 1624 r., według projektu Lorenzo Senesa. Na bramie wjazdowej zobaczyliśmy płaskorzeźby : krzyż i topór ( które są wyrazem przekonań religijnych i herbem fundatora Krzysztofa Ossolińskiego) oraz rok 1631, ale budowę ukończono jednak w roku 1644. Kolejno zamek przechodził we władanie rodzin Denhoffów, Kalinowskich, Morsztynów, Paców. Zdobyty w czasie potopu szwedzkiego zamek odwiedzał często król Szwecji Karol X Gustaw. Zamek stopniowo popadał w ruinę i od XIX wieku znajduje się w tym stanie.

Czytaj więcej: Akademia Kompetencji Kluczowych

Akademia Kompetencji Kluczowych


„KRAKÓW MIASTO KRÓLÓW”

Dnia 19 maja 2014 r. odbyła się wycieczka do Krakowa uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Dobromierzu w ramach projektu „Akademia Kompetencji Kluczowych” „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Wawel, rynek Starego Miasta, Sukiennice, Ratusz, pomnik Adama Mickiewicza, Kościół Mariacki i ogród botaniczny to zaplanowana i zrealizowana trasa zwiedzania.
Zaraz po przyjeździe do Krakowa udaliśmy się na Wawel. Niezapomniane wrażenie wywarł widok Krakowa z wieży Dzwonu Króla Zygmunta, podobnie jak groby Królów Polskich i wielkich Polaków znajdujące się w Katedrze na Wawelu oraz dziedziniec i ogromny kamienny Smok Wawelski stojący nad Wisłą.

Czytaj więcej: Akademia Kompetencji Kluczowych

Akademia Kompetencji Kluczowych

„Cudze chwalicie swego nie znacie”- kolejna niezapomniana wycieczka”

Dnia 21 maja 2014 r. odbyła się kolejna wycieczka w ramach projektu „Akademia Kompetencji Kluczowych” „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Tym razem pięćdziesięcioosobowa grupa gimnazjalistów z Dobromierza wraz z opiekunami poznawała ciekawe miejsca naszego regionu. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Kielc.

Czytaj więcej: Akademia Kompetencji Kluczowych

Akademia Kompetencji Kluczowych

Gmina Kluczewsko w trzech szkołach znajdujących się na jej  terenie tj. Szkole Podstawowej w Dobromierzu, Szkole Podstawowej w Komornikach oraz Gimnazjum w Dobromierzu realizuje projekt edukacyjny „Akademia Kompetencji Kluczowych”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”.
Uczniowie biorą udział w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych oraz wycieczkach edukacyjnych.
Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych w obszarze przedmiotów humanistycznych i ścisłych.

Czytaj więcej: Akademia Kompetencji Kluczowych

Akademia Kompetencji Kluczowych


 

„AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

 

Od 1 września 2013r. Gmina Kluczewsko przystąpiła do realizacji Projektu AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Czytaj więcej: Akademia Kompetencji Kluczowych

Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Miejscowości Komorniki

Świetlica Wiejska w Komornikach                                                                             

UNOWOCZEŚNIAMY ŚWIETLICĘ W KOMORNIKACH

 Gmina Kluczewsko planuje modernizację wraz z remontem pomieszczeń istniejącej świetlicy wiejskiej w Komornikach. Świetlica ta została wybudowana w latach dziewięćdziesiątych o łącznej powierzchni 700m2.

 Z uwagi na zły stan techniczny wykonane zostaną m.in. następujące czynności: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana podłogi, prace malarskie, a także instalacja i montaż armatury sanitarnej. Przeprowadzone w ramach remontu prace wpłyną korzystnie na stronę wizualną miejsca.

 Celem operacji jest rozwijanie aktywności mieszkańców wsi Komorniki i umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Odnowiona świetlica pozwoli na organizowanie cyklicznych wydarzeń turystyczno-rekreacyjnych, ponieważ leży na szlaku rowerowym łączącym atrakcyjne miejsca i zabytki.

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 3 Leader działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 Dofinansowanie na remont świetlicy pochodzi ze środków Unii Europejskiej w kwocie 22 764,22 zł. Całkowity koszt planowanej inwestycji ma wynieść 35 000,00 zł. 

 Wykonawcą robót jest Firma „DAMBUD” ul. 1 Maja 38, 29-120 Kluczewsko.

Projekt "ARTYSTYCZNA MŁODZIEŻ"

 

Projekt „Artystyczna Młodzież” był skierowany do dzieci i młodzieży od 13 do 30 lat. Projekt trwał 362 dni oddziaływał na całą lokalną ludność Gminy Kluczewsko. Głównym celem było aktywne wykorzystanie czasu wolnego poprzez utworzenie amatorskiej grupy teatralnej, która składała się z różnych środowisk. Podczas trwania projektu  młodzież nawiązała kontakt z wychowankami z Domu Dziecka w Nagłowicach, z którymi dzielili się swoimi doświadczeniami.

 

 

Czytaj więcej: Projekt "ARTYSTYCZNA MŁODZIEŻ"

JEST W ORKIESTRACH DĘTYCH JAKAŚ SIŁA!

„JEST W ORKIESTRACH DĘTYCH JAKAŚ SIŁA!

Od 01.09.2012r. do 30.06.2013 r. Gmina Kluczewsko realizowała Projekt pn. „JEST W ORKIESTRACH DĘTYCH JAKAŚ SIŁA! – nauka gry na instrumentach dętych” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Beneficjenci projektu nauczyli się podstaw gry na instrumentach dętych. Przeprowadzonych zostało 140 godzin warsztatów praktycznych, na których uczestnicy warsztatów zapoznali się z budową instrumentu oraz nabyli umiejętność gry w zespole.

W ramach projektu został zorganizowany wyjazd edukacyjny do Krakowa, podczas którego zwiedzono Zamek Królewski, a punktem kulminacyjnym wyjazdu był koncert symfoniczny Orkiestry Filharmonii Krakowskiej w towarzystwie znakomitej skrzypaczki Soyoung Yoon w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.

Uwieńczeniem warsztatów był koncert Gminnej Orkiestry Dętej dla mieszkańców Gminy Kluczewsko, który odbył się 30.06.2013 r. w Januszewicach, podczas którego zaprezentowali utwory, których nauczyli się podczas warsztatów.

Czytaj więcej: JEST W ORKIESTRACH DĘTYCH JAKAŚ SIŁA!

Pierwsze samodzielne kroki

„Pierwsze samodzielne kroki”

 

Od 1 października 2012r Gmina Kluczewsko wraz z Zespołem Przedszkolno-Szkolnym w Kluczewsku przystąpiła do realizacji Projektu „Pierwsze samodzielne kroki” w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Ogólnym celem jest zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z miejscowości Kluczewsko i okolic poprzez utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego. Projektem zostały objęte dzieci w wieku 3-5 lata oraz ich rodzice. Oddział otrzymał wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego na zakup wyposażenia: zabawek, pomocy dydaktycznych i mebli oraz zatrudnienie personelu pedagogicznego. Przedszkolaki biorą udział w zajęciach edukacyjnych zgodnych z podstawa programową. Poznają zasady życia w społeczności, uczą się samodzielności i podporządkowywania się normom i nakazom, rozwijają zdolności manualne. Zaplanowane zostały również imprezy przedszkolne oraz atrakcyjne wycieczki: do ZOO, teatru, Bałtowskiego Parku Jurajskiego i Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Uczestnictwo dzieci w projekcie z pewnością rozbudzi w nich ciekawość, rozwinie zdolności i wpłynie na wszechstronny rozwój, a tym samym zwiększy ich szanse w dalszej edukacji.

 

Czytaj więcej: Pierwsze samodzielne kroki

Zagospodarowanie miejsc rekreacji

„Zagospodarowanie miejsc rekreacji dla mieszkańców w miejscowościach Pilczyca, Rzewuszyce i Bobrowniki w Gminie Kluczewsko”

Gmina Kluczewsko podpisała umowę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” realizowanej w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju”.

Projekt pt. „Zagospodarowanie miejsc rekreacji dla mieszkańców w miejscowościach Pilczyca, Rzewuszyce i Bobrowniki w Gminie Kluczewsko” został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycja zostanie zrefundowana w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych.

Czytaj więcej: Zagospodarowanie miejsc rekreacji

Stawiamy na aktywność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku informuje o rozpoczęciu naboru osób do projektu systemowego "Stawiamy na aktywność", który będzie realizowany w roku 2013.

Czytaj więcej: Stawiamy na aktywność

Indywidualizacja nauczania w Gminie Kluczewsko

Indywidualizacja nauczania w gminie Kluczewsko

 

Od września 2011r. na terenie Gminy Kluczewsko realizowany jest projekt systemowy pn.: „Indywidualizacja nauczania w gminie Kluczewsko”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Kluczewsko na ten cel otrzymała kwotę  95810,00 PLN.

W projekcie biorą udział wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy – SP w Dobromierzu, SP w Kluczewsku, oraz SP w Komornikach. Wsparciem objętych zostało 154 uczniów, którzy pod okiem nauczycieli biorą udział w zajęciach wyrównujących oraz rozwijających. W nauczaniu zindywidualizowanym prowadzący zajęcia kieruje swoją uwagę na poszczególnych uczniów i dostosowuje nauczanie do ich predyspozycji. W takim trybie każdy uczeń w klasie pracuje w swoim własnym rytmie i na odpowiednim dla siebie poziomie.

W szkołach wsparcie jest udzielane w ramach następujących bloków/zajęć:

-        Zajęcia logopedyczne

-        Zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu

-        Zajęcia dla uczniów z trudnościami matematycznymi

-        Gimnastyka korekcyjna

-        Zajęcia rozwijające dla szczególnie uzdolnionych dzieci

-        Terapia pedagogiczna

 

Dodatkowo szkoły zostały wyposażone w nowe pomoce dydaktyczne oraz materiały piśmiennicze.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojciech Prokop  

                                  

e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2: „ Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrostu potencjału inwestycyjnego regionu”, Działanie 2.2: „Budowa Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Czytaj więcej: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Strona 2 z 3

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:00 do 15:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1300 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy