Dzisiaj jest: 13 Listopad 2018    |    Imieniny obchodzą: Arkadia, Mikołaj, Stanisław

"W zdrowym ciele wiedzy wiele"

Zakończył się projekt „W zdrowym ciele wiedzy wiele” realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania” w partnerstwie z Zespołem Przedszkolno-Szkolnym w Kluczewsku oraz Gminą KluczewskoW projekcie wzięło udział 66 uczniów Szkoły Podstawowej w Kluczewsku. Przeprowadzono łącznie 300 godzin zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego, przyrody, języka angielskiego, matematyki i zajęć sportowych, których celem było rozszerzenie i pogłębienie wiedzy uczniów, rozwój ich zdolności i zainteresowań. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych według określonego planu i programu, na których mogli rozwijać swoją osobowość, kształtować cechy takie jak: otwartość, aktywność i kreatywność, poszerzać i pogłębiać wiedzę oraz umiejętności związane z określoną dziedziną nauki i sportu. Uczniowie w ramach projektu uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Sandomierza. Z przewodnikiem zwiedzali miasto, Podziemną Trasę Turystyczną, Zbrojownię Rycerską, jak również ruiny zamku Krzyżtopór. 
Na zakończenie projektu uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta na zajęciach przyczyni się do uzyskania wysokich wyników w nauce.

Projekt był realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania” w partnerstwie z Zespołem Przedszkolno-Szkolnym w Kluczewsku oraz Gminą Kluczewsko. 

 

     

  

Projekty unijne

W starym obiektywie

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:00 do 15:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1300 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w poniedziałki
od 800 do 1100 oraz od 1530 do 1600,

- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy