Dzisiaj jest: 26 Sierpień 2019    |    Imieniny obchodzą: Maria, Sandra, Ireneusz

Akademia Kompetencji Kluczowych

Wycieczka do Kielc – nasza kolejna kształcąca wycieczka

Dnia 22 października 2014 r. odbyła się wycieczka do Kielc uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Komornikach z projektu „Akademia Kompetencji Kluczowych” w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Uczniowie wraz z opiekunami poznawali ciekawe miejsca i najcenniejsze zabytki naszego świętokrzyskiego regionu. Wycieczkę rozpoczęliśmy, przyjeżdżając do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, aby zapoznać się z życiem i twórczością pisarza noblisty literatury polskiej Henryka Sienkiewicza. W czasie spaceru do Muzeum przepiękną aleją lipową, podziwialiśmy ten XIX wieczny pałacyk otoczony przepięknym parkiem, którego podstawę tworzą stare dęby i lipy. Majątek ziemski Oblęgorek Henryk Sienkiewicz otrzymał w 1900 roku z okazji 25-lecia pracy pisarskiej. Ten pięknie położony eklektyczny pałacyk, zaprojektowany specjalnie dla pisarza przez architekta Hugona Kuderę stał się siedzibą muzeum w 1958 roku. W Muzeum oglądaliśmy ekspozycje, które wiernie odtwarzają wnętrza pałacyku z czasów, kiedy mieszkał w nim pisarz (1902-1914). Zobaczyliśmy tam gabinet, salon, jadalnię, palarnię i sypialnię pisarza. Podziwialiśmy wyposażenie: oryginalne meble, obrazy, rzeźby, tkaniny i część księgozbioru Sienkiewicza. Na piętrze zobaczyliśmy wystawę biograficzno-literacka poświęcona patronowi muzeum. Do najcenniejszych zbiorów, które obejrzeliśmy należą rękopisy, listy, pamiątki jubileuszowe, albumy i adresy kunsztownie zdobione przesyłane w dowód uznania i czci. Walorem oglądanej przez nas ekspozycji był jej autentyzm i przedmioty bezpośrednio związane z Sienkiewiczem. Oblęgorek wbrew intencjom ofiarodawców był dla mieszkającego na stałe w Warszawie Sienkiewicza tylko letnią rezydencja, gdzie w chwilach wytchnienia pisarz gromadził najbliższą rodzinę i przyjaciół.

Następnie przyjechaliśmy do Kielc, aby odwiedzić jedno z najciekawszych i najcenniejszych miejsc na terenie Kielc, Pałac Biskupów Krakowskich, gdyż jest to jedna z najwspanialszych i najlepiej zachowanych rezydencji z epoki Wazów w Polsce. Spacerowaliśmy w drodze do i z muzeum OGRODEM WŁOSKIM tj. od zachodniej strony pałacu w 2003 r. utworzony został renesansowy ogród, nawiązujący do wzorów włoskich. W Muzeum Narodowym podziwialiśmy znajdujące się tam oryginalne wnętrza z XVII i XVIII w. z unikatowymi elementami wystroju architektonicznego: stropami ramowymi z obrazami z warsztatu Tomasza Dolabelli, polichromowanymi stropami belkowymi i fryzami podstropowymi, marmurowymi i kamiennymi kominkami, portalami i fragmentami posadzek. Oglądaliśmy w apartamentach mieszkalnych i gościnnych wyeksponowane wyroby rzemiosła artystycznego: tkaniny (m.in. tapiserie flamandzkie i francuskie), meble (np. gdańskie szafy, zestaw renesansowych mebli włoskich). Zachwyciła nas ekspozycja uzupełniająca XVII-wieczne malarstwo francuskie, włoskie i polskie. Wśród MALARSTWA POLSKIEGO I RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO Kielecką galerię wyróżnia wyjątkowa w skali kraju kolekcja portretu staropolskiego, zawierająca wizerunki osobistości z XVII-XVIII w. oraz XIX-wiecznego malarstwa krajobrazowo-rodzajowego, m.in. dzieła: J. Szermentowskiego i W. Maleckiego. O randze galerii świadczą obrazy: J. Kossaka, J. Brandta, J. Chełmońskiego, O. Boznańskiej, S. Wyspiańskiego, W. Wojtkiewicza, L. Wyczółkowskiego, J. Malczewskiego, J. Pankiewicza. Galerii malarstwa towarzyszą wyroby rzemiosła artystycznego: barokowe i rokokowe, wytwórni dalekowschodnich i europejskich, szkło polskie w stylu Art Deco, najcenniejsze przykłady z największej w Polsce kolekcji porcelany ćmielowskiej, szkła i metale secesyjne, rokokowe i polskie meble z XVIII/XIX w.
Następnie udaliśmy się do Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, znajdującego się na ul. Jana Pawła II 5. W tym 2-piętrowym budynku obok Katedry i Seminarium Duchownego, jeszcze 52 lat temu mieściła się szkoła, do której w latach 1874-1886 uczęszczał Stefan Żeromski. W tamtych czasach Męskie Gimnazjum Rządowe było jedyną dostępną placówką do którego oprócz pisarza chodzili również m. in. Bolesław Prus i Gustaw Herling-Grudziński. Przez nasilającą się rusyfikację na przełomie XIX i XX w. szkołę kilkakrotnie zamykano. W 1956 roku przestała być szkołą męską i jako liceum ogólnokształcące (obecnie im. Stefana Żeromskiego) w 1962 roku została przeniesiona do nowego budynku. Muzeum zostało otwarte w 1964 roku z okazji 100 rocznicy urodzin Żeromskiego. Z inicjatywą stworzenia miejsca poświęconego życiu i twórczości Żeromskiego wystąpiła kustosz Aleksandra Dobrowolska, mająca już doświadczenie w przygotowywaniu wystaw poświęconych wielkim pisarzom, m. in. Henrykowi Sienkiewiczowi oraz Janowi Kochanowskiemu. Oficjalna data rozpoczęcia działalności nowej placówki to 28 czerwiec 1965 rok. Podziwialiśmy ekspozycje, która ma charakter biograficzno- literacki z okazji 150 rocznicy urodzin pisarza. Początkowo ekspozycja obejmowała lata dziecięce i okres dorastania publicysty oraz jego naukę w kieleckiej szkole. Będąc w siedzibie muzeum podziwialiśmy mapy i widoki dawnych Kielc oraz mnóstwo fotografii prezentowanych w holu, dotyczących nauki w gimnazjum małego Stefana. Dalej oglądaliśmy również inscenizacje salonu Żeromskich z dworku w Ciekotach oraz klasę szkolną. Widzieliśmy przybory szkolne, przedmioty codziennego użytku uczniów mieszkających na stancji. Dowiedzieliśmy się jakie były kary stosowane wobec niesfornych, niegrzecznych gimnazjalistów. Tutaj uczniowie poszerzyli swoją wiedze na temat pisarza i jego rodziny. W pomieszczeniach znajduje się wiele pamiątek rodzinnych.
Po wizycie w muzeum, wybraliśmy się do Teatru Kubuś na lekcję teatralną, aby poszerzyć wiedzę z historii teatru kukiełkowego. Ostatnim etapem naszej wycieczki był spacer z przewodnikiem po Kielcach i oglądanie Pomników związanych z ludźmi kultury. Tutaj nasza niezwykle kształcąca wycieczka po Regionie Świętokrzyskim zakończyła się.

         

 

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy