Dzisiaj jest: 21 Listopad 2018    |    Imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad

„W zdrowym ciele wiedzy wiele”

W miesiącu wrześniu 2013 r. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania” w Partnerstwie z Zespołem Przedszkolno-Szkolnym w Kluczewsku orazGminą Kluczewsko złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu pt. „W zdrowym ciele wiedzy wiele” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
   Głównym celem Projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów uzdolnionych poprzez rozwój ich zainteresowań i uzdolnień w zakresie języka angielskiego, matematyki, języka polskiego, przyrody oraz zajęć sportowych. W ramach projektu odbędą się zajęcia rozwijające z języka polskiego pt. „Z literaturą na co dzień”, z języka angielskiego pt. „Let’s learn English”, z przyrody pt. „Przyroda niejedno ma imię”, z matematyki pt. „Z matematyką za pan brat”, oraz zajęcia sportowe pt. „Siatkarskie talenty na start”. W czasie trwania Projektu zostaną przeprowadzone dwa wyjazdy edukacyjne.

   Pomysłodawcy Projektu oraz cały Zespół Sterujący mają nadzieję, że realizacja celów przyczyni się do poprawy wyników końcoworocznych, lepszych wyników egzaminów na zakończenie VI klasy a także większego zainteresowania uczniów konkursami międzyszkolnymi.
   Na potrzeby Projektu oraz dla łatwiejszego przyswajania wiedzy zakupione zostaną materiały szkoleniowe w postaci plansz ściennych, słowników, programów multimedialnych, płyt CD, piłek, znaczników, siatek itp.
   W Projekcie nieodpłatnie weźmie udział 60 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kluczewsku. Cele zostaną zrealizowane w terminie od 01.08.2014 r. do 31.01.2015 r.

 

 

 

 

Projekty unijne

W starym obiektywie

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:00 do 15:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1300 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w poniedziałki
od 800 do 1100 oraz od 1530 do 1600,

- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy