Dzisiaj jest: 21 Sierpień 2019    |    Imieniny obchodzą: Joanna, Kazimiera, Franciszek

Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko

mt_ignore

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 07.00.00 Sprawne usługi publiczne, Działanie 07.04.00 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu będzie podniesienie jakości i konkurencyjności kapitału ludzkiego i  połecznego poprzez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz dostęp do nowoczesnej dobrze wyposażonej infrastruktury sportowej na terenie gminy Kluczewsko. Projekt polegał na zagospodarowaniu terenu przy szkole w infrastrukturę sportową poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Kluczewsku, doposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych, zakup zestawów multimedialnych do prowadzenia zajęć z chemii, fizyki, geografii, języków obcych, informatyki. Zakupione pomoce dydaktyczne oraz sprzęt będą użytkowane przez uczniów wszystkich szkół prowadzonych przez Gminę Kluczewsko.

Przewidywana  wartość projektu wynosi 879 414,69

Dofinansowanie ze środków UE  659 561,02

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy