Dzisiaj jest: 26 Sierpień 2019    |    Imieniny obchodzą: Maria, Sandra, Ireneusz

Akademia Kompetencji Kluczowych


 

„AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

 

Od 1 września 2013r. Gmina Kluczewsko przystąpiła do realizacji Projektu AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

 

Celem projektu jest organizacja nauczania i wychowania w formach pozalekcyjnych dla młodzieży trzech szkół z terenu naszej gminy tj. Publicznego Gimnazjum w Dobromierzu oraz Szkół Podstawowych w Dobromierzu i Komornikach. W zajęciach weźmie udział 175 uczniów w/w szkół.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia rozwijające i wyrównawcze z historii, fizyki, matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, muzyki, informatyki z wykorzystaniem ICT oraz zajęć sportowych. Uczestnicy skorzystają również z doradztwa edukacyjno-zawodowego obejmującego planowanie ścieżki kariery zawodowej.

W trakcie trwania projektu przewidziano wyjazdy edukacyjne mające na celu zapoznanie uczestników z ciekawymi miejscami historycznymi, turystyczno-krajoznawczymi i kulturalnymi.

Projekt będzie trwał do 30 czerwca 2015r., w tym czasie zaplanowano 1300 godzin zajęć pozalekcyjnych.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy