Dzisiaj jest: 16 Czerwiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Alina, Aneta, Justyna

JEST W ORKIESTRACH DĘTYCH JAKAŚ SIŁA!

„JEST W ORKIESTRACH DĘTYCH JAKAŚ SIŁA!

Od 01.09.2012r. do 30.06.2013 r. Gmina Kluczewsko realizowała Projekt pn. „JEST W ORKIESTRACH DĘTYCH JAKAŚ SIŁA! – nauka gry na instrumentach dętych” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Beneficjenci projektu nauczyli się podstaw gry na instrumentach dętych. Przeprowadzonych zostało 140 godzin warsztatów praktycznych, na których uczestnicy warsztatów zapoznali się z budową instrumentu oraz nabyli umiejętność gry w zespole.

W ramach projektu został zorganizowany wyjazd edukacyjny do Krakowa, podczas którego zwiedzono Zamek Królewski, a punktem kulminacyjnym wyjazdu był koncert symfoniczny Orkiestry Filharmonii Krakowskiej w towarzystwie znakomitej skrzypaczki Soyoung Yoon w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.

Uwieńczeniem warsztatów był koncert Gminnej Orkiestry Dętej dla mieszkańców Gminy Kluczewsko, który odbył się 30.06.2013 r. w Januszewicach, podczas którego zaprezentowali utwory, których nauczyli się podczas warsztatów.

  Od 1 września 2012r. Gmina Kluczewsko Lider Projektu wraz z Partnerem Ochotniczą Strażą Pożarną w Dobromierzu realizuje Projekt pn. „JEST W ORKIESTRACH DĘTYCH JAKAŚ SIŁA! –nauka gry na instrumentach dętych” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

 Celem głównym projektu jest rozwój i doskonalenie umiejętności muzycznych członków Gminnej Orkiestry Dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu poprzez  działania edukacyjne i promocyjne. W ramach realizacji projektu odbywać się będą warsztaty muzyczne, które prowadzi kapelmistrz pan Michał Leśnik. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z nutami, poznają podstawy gry na instrumentach dętych, drewnianych, blaszanych i perkusyjnych oraz przeprowadzą proste ćwiczenia rytmiczne.                                                                                                          

Efektem kończącym warsztaty będzie organizacja koncertu dla mieszkańców Gminy Kluczewsko gdzie muzycy zaprezentuje opracowany repertuar. Na koncert będzie wstęp wolny, podczas którego każdy będzie mógł wysłuchać utworów prezentowanych przez Orkiestrę. 

                                         

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy