Dzisiaj jest: 19 Listopad 2018    |    Imieniny obchodzą: Elżbieta, Seweryn, Paweł

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2016 roku

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINA KLUCZEWSKO ZA OKRES 01/01/2016 – 31/12/2016

 1) Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny „u źródła” gromadzone w workach:

  • Papier, tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe – raz na dwa miesiące ( I, III, V, VII, IX, XI )

2) Inne odpady komunalne zbierane w sposób selektywny – odbiór odpadów wystawionych przed posesją:

  • Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, leki, meble – 07.III,2016, 05.IX.2016

3) Odpady budowlano – remontowe:

  • Odpady remontowo-budowlane – z częstotliwością dwa razy do roku

4) Odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne) gromadzone w pojemnikach:

  • Zmieszane odpady komunalne – z częstotliwością raz w miesiącu


!!!!!! UWAGA ODPADY NALEŻY WYSTAWIAĆ W DNIU WYWOZU DO GODZ. 7 RANO !!!!!!!!

Projekty unijne

W starym obiektywie

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:00 do 15:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1300 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w poniedziałki
od 800 do 1100 oraz od 1530 do 1600,

- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy