Dzisiaj jest: 26 Sierpień 2019    |    Imieniny obchodzą: Maria, Sandra, Ireneusz

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2016 roku

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINA KLUCZEWSKO ZA OKRES 01/01/2016 – 31/12/2016

 1) Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny „u źródła” gromadzone w workach:

  • Papier, tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe – raz na dwa miesiące ( I, III, V, VII, IX, XI )

2) Inne odpady komunalne zbierane w sposób selektywny – odbiór odpadów wystawionych przed posesją:

  • Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, leki, meble – 07.III,2016, 05.IX.2016

3) Odpady budowlano – remontowe:

  • Odpady remontowo-budowlane – z częstotliwością dwa razy do roku

4) Odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne) gromadzone w pojemnikach:

  • Zmieszane odpady komunalne – z częstotliwością raz w miesiącu


!!!!!! UWAGA ODPADY NALEŻY WYSTAWIAĆ W DNIU WYWOZU DO GODZ. 7 RANO !!!!!!!!

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy