Dzisiaj jest: 21 Lipiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Andrzej, Wiktor, Daniel

Położenie

Gmina leży w obrębie Wyżyny Środkowo-Małopolskiej. Przez jej teren ciągną się wzniesienia Pasma Przedborsko – Małogoskiego, które daje początek Górom Świętokrzyskim najwyższe wzniesienie na terenie naszej gminy to 351m n.p.m. Fajna Ryba i wały wydmowe piasków Niecki Włoszczowskiej, co powoduje urozmaicenie rzeźby terenu.

Różnorodne cechy środowiska przyrodniczego Gminy Kluczewsko tworzą przepływające rzeki Pilica i Czarna Włoszczowska, przy udziale znacznych kompleksów leśnych. Czyste powietrze, dobre warunki klimatyczne oraz położenie w obszarze chronionego krajobrazu sprawiają, iż charakteryzowany obszar stanowi doskonałą bazę dla turystyki i rekreacji.

W 1988 r. został utworzony Przedborski Park Krajobrazowy w celu ochrony szczególnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych Wyżyny Przedborskiej wraz z doliną rzeki Czarnej Włoszczowskiej. 75% powierzchni gminy znajduje się w jego otulinie.

Na terenie Gminy Kluczewsko znajdują się dwa rezerwaty:

„Bukowa Góra” – o pow. 34,94 ha, stary bukowy las usytuowany na wapiennym wzgórzu,

„Murawy Dobromierskie” – o pow. 36,29 ha, utworzony w 1989 roku, rezerwat stepowy z unikatową florą i fauną. Wyjątkowe warunki klimatyczne oraz liczne zabytki powodują, że szczególne znaczenie dla dzisiejszej Gminy Kluczewsko ma turystyka.

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy