PROJEKT: „Przebudowa z Rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Dobromierzu”

  • Drukuj

PROJEKT:
„PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DOBROMIERZU”


Inwestycja realizowany przez Gminę Kluczewsko,
współfinansowana jest ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
zgodnie z podpisaną w dniu 13.03.2015 roku umową pożyczki nr 12/15 na kwotę 650.000,00 zł.