Dzisiaj jest: 17 Październik 2019    |    Imieniny obchodzą: Lucyny, Małgorzaty, Wiktora

Zaproszenie Wójta Gminy Kluczewsko

Czytaj więcej...

Informacja o wyłączeniach energii elektrycznej

Czytaj więcej...

Dotyczy: informacji o wyłączeniach energii elektrycznej dla odbiorców PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren, RE Piotrków Tryb. - Posterunek Energetyczny Przedbórz

 

PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny Piotrków Tryb. informuje, że w związku z przeprowadzanymi pracami eksploatacyjnymi na terenie działania Posterunku Energetycznego Przedbórz nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla nw. miejscowości:

 

7.03.2014 r. w godz. 8-17 Komorniki (nr: 13-74) w gm. Kluczewsko;

10.03.2014 r. w godz. 8-17 Rzewuszyce 1 (nr: 12-57), Rudka w gm. Kluczewsko;

18.03.2014 r. w godz. 8-16 Januszewice, Komorniki (nr: 1-12) gm. Kluczewsko;

25-26.03.2014 r. w godz. 8-15 Kluczewsko ul. 1-go Maja, Kościelna, Leśna, Łąkowa, Nowa, Wąska;

 

Czytaj więcej...

Gmina Kluczewsko podpisała umowę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego

Czytaj więcej...

   W dniu 27 lutego 2014 roku w Kielcach, Gmina Kluczewsko podpisała umowę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dobromierzu. W ramach projektu przyznano dofinansowanie w wysokości: 1 758 700,00 zł. Projekt realizowany będzie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Nie jesteśmy obojętni

Czytaj więcej...

W niedzielę 2 marca w trzech parafiach przed kościołami na terenie Gminy Kluczewsko odbywały się zbiórki pieniędzy na rzecz represjonowanych i poszkodowanych w czasie demonstracji na Ukrainie. W Kluczewsku zbiórkę przeprowadzili ministranci a w Januszewicach i Stanowiskach młodzież z nowo powstałej grupy wolontariackiej: Magdalena Słoma, Katarzyna Michałek, Magdalena Grabiec, Wiktoria Borkowska. Zebrane pieniądze podczas zbiórki przeznaczone będą na zakup leków i żywności.  

Solidarni z Ukrainą - Apel o Pomoc

Czytaj więcej...

 

Załączniki:
Pobierz plik (plakat_solidarni_z_ukraina.jpg)plakat_solidarni_z_ukraina.jpg516 kB

Strategia Rozwoju Gminy Kluczewsko do 2020 roku

Czytaj więcej...Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Kluczewsko prowadzi prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Kluczewsko do 2020 roku. Aktualizacja Strategii jest częścią szerszego projektu „Świętokrzyscy Liderzy Administracji - nowa jakość dla Mieszkańców” współfinansowanego przez Unię Europejską. Celem tego projektu jest usprawnienie działania administracji gminnej w województwie świętokrzyskim. Jednym z kluczowych elementów Strategii jest diagnoza sytuacji w Naszej Gminie. Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety, której wyniki będą pomocne w procesie rzetelnego opracowania diagnozy oraz trafnego określenia celów i wyzwań stojących przed Gminą.

Czytaj więcej...

Gmina Kluczewsko staje się właścicielem nowych nieruchomości

Czytaj więcej...Gmina Kluczewsko w 2013 roku wystąpiła z wnioskami do Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniedecyzji komunalizacyjnych, które stwierdzą nabycie z mocy prawa nieodpłatnie własności gruntowej , bez zabudowań na rzecz Gminy. W ubiegłym roku gmina stała się właścicielem nieruchomości – działek budowlanych, bez zabudowań w miejscowościach: Boża Wola, Jeżowiec, Kluczewsko, Pilczyca, Rączki, Rzewuszyce, Zabrodzie. Łączna wielkość działek, które nabyła gmina to 1,1685 ha. Dokumentem potwierdzającym nabycie nieruchomości są decyzje wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Czytaj więcej...

Chodnik dla bezpieczeństwa

Czytaj więcej...Wybudowano 847 mb chodnika przy drodze powiatowej na odcinku Januszewice - Komorniki. 
To najdłuższy chodnik wykonany w tym roku przez Powiat Włoszczowski. Inwestycja kosztowała 163 999,62 zł. przy udziale środków pochodzących z Gminy Kluczewsko.

Czytaj więcej...

Chłopcy z Kluczewska najlepsi w Turnieju Gwiazdkowym

Czytaj więcej...Reprezentacja Chłopców Publicznego Gimnazjum w Kluczewsku zwyciężyła w VIII Gwiazdkowym Turnieju Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Samorządu Uczniowskiego PG Kluczewsko. Celem turnieju jest popularyzacja siatkówki w środowisku szkolnym, poprawa sprawności fizycznej oraz przestrzeganie zasad „fair play”. Organizatorami zawodów są: Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum w Kluczewsku oraz Uczniowski Klub Sportowy SFINX.

Czytaj więcej...

Nasza Statystyka

Czytaj więcej...

Rejestracji zdarzeń w ewidencji ludności

 od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 roku

Czytaj więcej...

„Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!”

Czytaj więcej...   Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci - uczniów szkół podstawowych, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą  i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pracy rolnika oraz rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.

Czytaj więcej...

UWAGA ROLNICY !

Czytaj więcej...

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

POWIATOWY ZESPÓŁ DORADCZY WE WŁOSZCZOWIE

zaprasza na spotkanie szkoleniowe

w Urzędzie Gminy Kluczewsko

w dniu 17.01.2014r. godz. 1000

Tematyka:

„Zapobieganie chorobom metabolicznym wymion i racic podstawą zdrowej

i bezpiecznej żywności i opłacalności produkcji mleka”;

Zarządzanie gospodarstwem rolnym zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

 

Zainteresowane osoby zapraszamy!!!

Dopłaty do materiału siewnego

Czytaj więcej...Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje,że w okresie od 15stycznia do 25 czerwca 2014 r.można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie,dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka- zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2013 r. do15 czerwca 2014 r.

Załączniki:
Pobierz plik (950.pdf)950.pdf49 kB

Czytaj więcej...

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Czytaj więcej... Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XII edycję Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

 Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. „Pomagamy Zwierzętom Przetrwać Zimę”
  2. Pracowity kwartał w jednostkach strażackich
  3. Niecodzienna wizyta
  4. Zaginął pojemnik zawierający źródło promieniowania jonizującego (izotop kobaltu Co-60)
  5. Ceny za wodę i odprowadzanie ścieków
  6. Ogłoszenie Ministerstwa Sprawiedliwości
  7. Święto Babci i Dziadka w grupie "Krasnoludków"
  8. Spotkanie z pisarzem Rafałem Podrazą
  9. Fundusze na Firmę
  10. Gmina Kluczewsko zaprasza do odbioru dostępu do ZIP

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy