Dzisiaj jest: 25 Wrzesień 2018    |    Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil

Decyzja uznająca działkę gruntu za mienie gromadzkie

Czytaj więcej...Decyzja uznająca działkę gruntu położoną we wsi Mrowina gm. Kluczewsko oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 193/2 o pow. 0,27 ha, za mienie gromadzkie - w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Decyzja GKN.6821.1.1.2018.BS.pdf)Decyzja GKN.6821.1.1.2018.BS.pdf771 kB

Ogłoszenie przetargu na nieruchomość po byłym RSP "Pokój" Bobrowniki

Czytaj więcej...

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach ogłasza przetargi ustne / licytację/ ograniczone na dzierżawę nieruchomości rolnych niezabudowanych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych w gminie Kluczewsko, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie.

Urząd Gminy w Kluczewsku informuje, że udzieli pomocy przy wypełnianiu dokumentów potrzebnych do przetargu.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie przetarg.pdf)Ogłoszenie przetarg.pdf3359 kB

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Czytaj więcej...Narodowy Dzień Pamięci
"Żołnierzy Wyklętych"

Święto poświęcone jest żołnierzom antykomunistycznego podziemia. Zostało ustanowione 3 lutego w 2011 roku.

1 marca to symboliczna data, tego dnia w 1951 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach z kierownictwa zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". Pierwsze obchody (2011 rok) uczciły pamięć straconych przywódców WiN: Łukasza Cieplińskiego, Mieczysława Kawalca, Józefa Batorego, Adama Lazarowicza, Franciszka Błażeja, Karola Chmiela i Józefa Rzepki.

Żołnierzami Wyklętymi, Żołnierzami Niezłomnymi określa się członków ruchu niepodległościowego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski. Określenie zostało upowszechnione na początku lat 90. Historycy szacują, że do podziemia antykomunistycznego po 1944 roku należało 120 - 180 tys. osób.

Najczęściej podejmowali oni akcje skierowane przeciwko zbrojnym oddziałom UB i MO. Polskie podziemie niepodległościowe stanowiło kontynuację walki z okresu okupacji niemieckiej. Aparat komunistycznego terroru skazał na karę śmierci 5 tys. osób, ponad 21 tys. zmarło lub zostało zamordowanych w więzieniach.

Ferie zimowe w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Kluczewsku

Czytaj więcej...Jak co roku w okresie ferii zimowych organizowane są różnorodne zajęcia dla uczniów, które są ciekawą alternatywą na wypełnienie czasu wolnego. W tym roku przebiegały one pod hasłem „Bezpiecznie i zdrowo”.

Czytaj więcej...

Ferie w Świetlicy Wiejskiej w Rączkach

Czytaj więcej...Okres ferii zimowych to czas, w którym  Świetlica Wiejska w Rączkach  zorganizowała ciekawe zajęcia i warsztaty dla dzieci. Program zajęć obejmował edukację plastyczną, gry, zabawy integracyjne, warsztaty kulinarne. Nie zabrakło również wyjścia w teren  do Muzeum Ludowego w Przedborzu, nad Zalew Przedborski oraz do Przedborskiego Parku Krajobrazowego, gdzie odbyły się prelekcje zorganizowane przez pracowników parku .

Czytaj więcej...

DECYZJA

Czytaj więcej...Decyzja uznająca działkę gruntu położoną we wsi Mrowina gm. Kluczewsko oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 193/2 o pow. 0,27 ha, za mienie gromadzkie - w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Decyzja.pdf)Decyzja.pdf771 kB

TROPEM WILCZYM BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

V EDYCJA GMINNEJ LIGI HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

Czytaj więcej...W dniu 24 lutego 2018 roku zakończyły się rozgrywki V-ej edycji Gminnej Ligi Halowej Piłki Nożnej w Kluczewsku. 105 spotkań ligowych, 15 pucharowych, 15 drużyn, ponad 200 zawodników i trzy miesiące sportowej rywalizacji. To przedsięwzięcie sportowe pozwoliło wyłonić Mistrza Gminy Kluczewsko w sezonie 2017/2018, którym została drużyna STALTECH Przedbórz.

Czytaj więcej...

INFORMACJA

Czytaj więcej...Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie wykonując czynności związane z planem działań priorytetowych informuje w kwestii dotyczącej stosowania się właścicieli psów do treści art. 77 Kodeksu Wykroczeń (Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250zł. albo karze nagany). Problem wałęsających się psów jest często zgłaszany przez mieszkańców gminy Kluczewsko. Zamieszczenie w Biuletynie powyższej informacji wpłynie na świadomość mieszkańców do stosowania się do przepisów prawa oraz w znacznym stopniu wyeliminuje to zjawisko. Ponadto KPP we Włoszczowie informuje oraz przypomina o obowiązku umieszczania numerów porządkowych nieruchomości w widocznym miejscu. Numer porządkowy winien być podświetlony i umieszczony na ścianie frontowej budynku. Brak oznakowania posesji jest w dużym stopniu utrudnieniem dla służb wykonującym czynności służbowe tj. policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, służb sanitarnych lub wodociągowych. Obowiązek ten spoczywa na każdym właścicielu nieruchomości zgodnie z art. 64 Kodeksu Wykroczeń.

„Kiermasz Wielkanocny – Włoszczowa 2018”

 Czytaj więcej...„Kiermasz Wielkanocny – Włoszczowa 2018” , organizowany jest przez Lokalną Organizację Turystyczną Ziemi Włoszczowskiej przy współudziale Domu Kultury we Włoszczowie, Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski”, Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Szczekocińsko-Włoszczowskiego im. Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek”.

Kiermasz jest aktywizacją i zaangażowaniem Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń i indywidualnych wytwórców w prezentację produktów związanych z tradycjami i zwyczajami Świąt Wielkanocnych.

Regulamin w załączniku.

„Zgłoszenie - Urzędnik Wyborczy"

Czytaj więcej...Kandydaci na urzędnika wyborczego w gminie z obszaru województwa świętokrzyskiego składają zgłoszenia w terminie do dnia 14 marca 2018 r. (środa) na adres:

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach

                                          al. IX Wieków Kielc 3

                                            25-516 Kielce

(budynek „C" Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, IV piętro, pok. 423)

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie - Urzędnik Wyborczy".

W razie wysłania zgłoszenia pocztą o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu

przesyłki do Delegatury, a nie data jej nadania.

MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU

Czytaj więcej...W dniu 21.02.2018 r odbyła się  debata młodzieży z Wójtem  Gminy Kluczewsko Rafałem Pałką. Ciekawe spotkanie, w miłej atmosferze. Dużo  informacji oraz cennych rad przekazanych przez p. Wójta. Ożywiona dyskusja na temat możliwości, perspektyw dla młodych ludzi w naszej gminie, a także  potrzeb.

Czytaj więcej...

II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2018

Czytaj więcej...Prestiżowa statuetka i atrakcyjne nagrody dla strażaków-ochotników w II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2018 - więcej w załączniku.

ŚWIĘTOKRZYSKIE TARGI PRACY

Noc w biblitece..

   Czytaj więcej...                                                        

W dniach 12 i 13 lutego br. uczniowie starszych klas ZPS w Dobromierzu uczestniczyli w zajęciach rozwijających czytelnictwo połączonych z noclegiem w szkole. Młodzi czytelnicy przez  obcowanie z książkami poszerzyli wiedzę  na temat katalogów i korzystania z nich, robienia opisów bibliograficznych. Mieli też czas na przeglądanie i wyszukiwanie interesujących książek.  Próbowali swoich sił w tworzeniu krótkich wierszyków o tematyce Walentynkowej, a także  w zmaganiach tanecznych.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. WICEMISTRZ POLSKI NAJLEPSZY W KLUCZEWSKU!
  2. TŁUSTY CZWARTEK W ŚWIETLICY W RĄCZKACH
  3. Harmonogram spotkań informacyjnych
  4. Regionalne Targi Pracy
  5. Zaproszenie
  6. OGŁOSZENIE
  7. Ogłoszenie
  8. Zapraszamy do zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
  9. ZAPROSZENIE
  10. INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Projekty unijne

W starym obiektywie

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:00 do 15:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1300 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w poniedziałki
od 800 do 1100 oraz od 1530 do 1600,

- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy