Dzisiaj jest: 18 Lipiec 2018    |    Imieniny obchodzą: Kamil, Robert, Szymon

Życzenia - Dzień Kobiet

OGŁOSZENIE KONSULTACJI


Czytaj więcej...Projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok w Gminie Kluczewsko.

Działając na podstawie Uchwały Nr VII/25/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZAPROSZENIE

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 11

Zaproszenie na spotkanie

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Czytaj więcej...1 marca - jak i w całym kraju - w szkole w Kluczewsku obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Młodzież starszych klas przygotowała z tej okazji program słowno - muzyczny połączony z prezentacją multimedialną będącą krótkim zarysem historii podziemia antykomunistycznego w Polsce pod koniec II wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu. Zaprezentowano sylwetki wybranych Niezłomnych, między innymi: Nila, Zapory, Witolda, Łupaszki, Zagończyka, Huzara, Wiktora, Inki.

Czytaj więcej...

FERIE ZIMOWE Z PRZYGODĄ

Czytaj więcej...,,Ferie zimowe z przygodą„ pod tym hasłem od 12-19.02.2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczewsku oraz Gmina Kluczewsko zorganizowała bezpłatne ferie zimowe dla dzieci z terenu gminy Kluczewsko.

Czytaj więcej...

Decyzja uznająca działkę gruntu za mienie gromadzkie

Czytaj więcej...Decyzja uznająca działkę gruntu położoną we wsi Mrowina gm. Kluczewsko oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 193/2 o pow. 0,27 ha, za mienie gromadzkie - w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Decyzja GKN.6821.1.1.2018.BS.pdf)Decyzja GKN.6821.1.1.2018.BS.pdf771 kB

Ogłoszenie przetargu na nieruchomość po byłym RSP "Pokój" Bobrowniki

Czytaj więcej...

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach ogłasza przetargi ustne / licytację/ ograniczone na dzierżawę nieruchomości rolnych niezabudowanych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych w gminie Kluczewsko, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie.

Urząd Gminy w Kluczewsku informuje, że udzieli pomocy przy wypełnianiu dokumentów potrzebnych do przetargu.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie przetarg.pdf)Ogłoszenie przetarg.pdf3359 kB

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Czytaj więcej...Narodowy Dzień Pamięci
"Żołnierzy Wyklętych"

Święto poświęcone jest żołnierzom antykomunistycznego podziemia. Zostało ustanowione 3 lutego w 2011 roku.

1 marca to symboliczna data, tego dnia w 1951 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach z kierownictwa zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". Pierwsze obchody (2011 rok) uczciły pamięć straconych przywódców WiN: Łukasza Cieplińskiego, Mieczysława Kawalca, Józefa Batorego, Adama Lazarowicza, Franciszka Błażeja, Karola Chmiela i Józefa Rzepki.

Żołnierzami Wyklętymi, Żołnierzami Niezłomnymi określa się członków ruchu niepodległościowego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski. Określenie zostało upowszechnione na początku lat 90. Historycy szacują, że do podziemia antykomunistycznego po 1944 roku należało 120 - 180 tys. osób.

Najczęściej podejmowali oni akcje skierowane przeciwko zbrojnym oddziałom UB i MO. Polskie podziemie niepodległościowe stanowiło kontynuację walki z okresu okupacji niemieckiej. Aparat komunistycznego terroru skazał na karę śmierci 5 tys. osób, ponad 21 tys. zmarło lub zostało zamordowanych w więzieniach.

Ferie zimowe w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Kluczewsku

Czytaj więcej...Jak co roku w okresie ferii zimowych organizowane są różnorodne zajęcia dla uczniów, które są ciekawą alternatywą na wypełnienie czasu wolnego. W tym roku przebiegały one pod hasłem „Bezpiecznie i zdrowo”.

Czytaj więcej...

Ferie w Świetlicy Wiejskiej w Rączkach

Czytaj więcej...Okres ferii zimowych to czas, w którym  Świetlica Wiejska w Rączkach  zorganizowała ciekawe zajęcia i warsztaty dla dzieci. Program zajęć obejmował edukację plastyczną, gry, zabawy integracyjne, warsztaty kulinarne. Nie zabrakło również wyjścia w teren  do Muzeum Ludowego w Przedborzu, nad Zalew Przedborski oraz do Przedborskiego Parku Krajobrazowego, gdzie odbyły się prelekcje zorganizowane przez pracowników parku .

Czytaj więcej...

DECYZJA

Czytaj więcej...Decyzja uznająca działkę gruntu położoną we wsi Mrowina gm. Kluczewsko oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 193/2 o pow. 0,27 ha, za mienie gromadzkie - w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Decyzja.pdf)Decyzja.pdf771 kB

TROPEM WILCZYM BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

V EDYCJA GMINNEJ LIGI HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

Czytaj więcej...W dniu 24 lutego 2018 roku zakończyły się rozgrywki V-ej edycji Gminnej Ligi Halowej Piłki Nożnej w Kluczewsku. 105 spotkań ligowych, 15 pucharowych, 15 drużyn, ponad 200 zawodników i trzy miesiące sportowej rywalizacji. To przedsięwzięcie sportowe pozwoliło wyłonić Mistrza Gminy Kluczewsko w sezonie 2017/2018, którym została drużyna STALTECH Przedbórz.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. INFORMACJA
  2. „Kiermasz Wielkanocny – Włoszczowa 2018”
  3. „Zgłoszenie - Urzędnik Wyborczy"
  4. MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU
  5. II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2018
  6. ŚWIĘTOKRZYSKIE TARGI PRACY
  7. Noc w biblitece..
  8. WICEMISTRZ POLSKI NAJLEPSZY W KLUCZEWSKU!
  9. TŁUSTY CZWARTEK W ŚWIETLICY W RĄCZKACH
  10. Harmonogram spotkań informacyjnych

Projekty unijne

W starym obiektywie

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:00 do 15:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1300 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w poniedziałki
od 800 do 1100 oraz od 1530 do 1600,

- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy