Dzisiaj jest: 26 Maj 2018    |    Imieniny obchodzą: Filip, Paulina, Marianna

Mieszkańcy wybrali swoich przedstawicieli

Czytaj więcej...Cykl zebrań wiejskich w Gminie Kluczewsko, na których mieszkańcy wybierali nowych sołtysów, dobiegł końca. We wszystkich sołectwach są już znani przedstawiciele lokalnych społeczności.

  

 

Kompetencje sołtysa:

 • reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
 • zwołuje zebranie wiejskie, i w tym celu rozwiesza ogłoszenia o zebraniu wiejskim w miejscu i terminie określonym w statucie sołectwa,
 • realizuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa, a także umożliwia zapoznanie się z uchwałami rady jak najszerszemu kręgowi mieszkańców sołectwa,
 • w zakresie ustalonym przez radę gminy dokonuje poboru podatków rolnego i leśnego jako inkasent organu podatkowego oraz poboru opłat za śmieci.

  Czytaj więcej...

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Czytaj więcej...Dotyczy: informacji o wyłączeniach energii elektrycznej dla odbiorców PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren, RE Piotrków Tryb. - Posterunek Energetyczny Przedbórz

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny Piotrków Tryb. informuje, że w związku z przeprowadzanymi pracami eksploatacyjnymi na terenie działania Posterunku Energetycznego Przedbórz nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla nw. miejscowości:

30-31.03.2015 r. w godz. 8-15 Boża Wola 2 (nr: 34-56, dz. nr 25/2) – gm. Kluczewsko;

Czytaj więcej...

II Forum NGO

Czytaj więcej...

Dzień Kobiet w Komparzowie

Czytaj więcej...W piękne niedzielne popołudnie 8 marca na zaproszenie sołtysa sołectwa Komparzów w świetlicy wiejskiej w Komparzowie odbyło się spotkanie integracyjne dla pań z sołectw Komparzów, Praczka i Ciemiętniki. Panie życzliwie odniosły się do zaproszenia, licznie gromadząc się na spotkaniu. Zadbały również o poczęstunek, stoły uginały się od różnych słodkości i sałatek.
   Sołtys Praczki Damian Moroń i członek rady sołeckiej z Komparzowa Stanisław Wojciechowski złożyli kobietom życzenia i obdarowali pięknymi różami. Pan Czesław Syrek z Kwiliny umilił czas prezentując swoją twórczość literacką. O dobrą atmosferę zadbał zespół muzyczny , do wykonywanych melodii same nogi rwały się do tańca.
   Dziękuję wszystkim , dzięki którym to spotkanie się odbyło, mam nadzieję, że będzie początkiem dobrych kontaktów między sołectwami.

Julianna Fornal

Czytaj więcej...

Dzień Kobiet w Komornikach

Czytaj więcej...Już tradycją stały się obchody Dnia Kobiet w miejscowości Komorniki. Po raz trzeci Panie z okolicy spotkały się aby wspólnie uczcić swoje święto. Tym razem spotkaliśmy się w budynku świetlicy wiejskiej w Komornikach w sobotnie popołudnie 7 marca. Każda z nas jako mała dziewczynka marzyła o tym, aby być dorosłą kobietą. Móc chodzić w butach na obcasie, malować usta pomadką, mieć szafę pełną pięknych sukienek, szkatułki pełne biżuterii. Jako dorosłe osoby zdajemy sobie sprawę z tego jak istotną rolę odgrywamy w życiu codziennym naszych najbliższych. Jesteśmy ważne dla naszych mężów, dzieci, ojców, braci. Ustanowione w 1910 roku święto zwane Dniem Kobiet jest miłym odznaczeniem dla wszystkich Pań za cały trud wkładany w bycie kobietą. Nasze spotkanie swoją obecnością umilił Radny Rady Gminy Kluczewsko - Piotr Barański, który życzył wszystkim Paniom pogody ducha, zadowolenia z siebie, sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym oraz wszystkiego co najlepsze. Wręczył również wszystkim Paniom piękne tulipany. Całe spotkanie przebiegło w miłej atmosferze przy wspólnych rozmowach.

Czytaj więcej...

11 marca - Dzień Sołtysa

Strażacy z OSP

Załączniki:
Pobierz plik (STRAZACY-list-OSP.pdf)STRAZACY-list-OSP.pdf348 kB

"Wiosenna Aktywność Kobiet w Rączkach"

Czytaj więcej...W dniu 27.02.2015 roku w świetlicy wiejskiej w Rączkach odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia wiejskiego. Założycielem stowarzyszenia był Pan Mateusz Strychalski. Zebrani jednogłośnie wybrali nazwę i zarząd, nazwa ta będzie brzmieć STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI RĄCZKI „POKOLENIE AKTYWNYCH”. Pierwszym z kroków nowo utworzonego stowarzyszenia było zorganizowanie wraz z grupą młodzieżową „Pomocna Dłoń” oraz dziećmi ze świetlicy „Dnia Kobiet”. Dorośli przygotowali poczęstunek, a dzieci i młodzież wykonali koncert życzeń oraz taniec pokazowy pt. Zumba fiesta. Przewodniczący Rady Gminy Kluczewsko - Pan Mateusz Strychalski w imieniu własnym i Wójta Gminy Kluczewsko – Pana Rafała Pałki złożył wszystkim przybyłym Paniom życzenia z okazji Dnia Kobiet. Na zakończenie obchodów święta kobiet wszystkie Panie dostały piękne, ręcznie robione kwiaty przygotowane przez chłopców ze świetlicy. Nasze Panie były uśmiechnięte i zadowolone. Wszystkim Paniom z okazji ich święta życzymy wszystkiego najlepszego.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Czytaj więcej...Ogłoszenie

Wójta Gminy Kluczewsko 

z dnia 09 marca 2015 roku

 

Wykaz kandydatów na stanowisko urzędnicze Specjalista ds. płacowo – księgowych w Referacie Planowania i Finansów spełniających wymogi formalne:

1. Grzebinoga Małgorzata zam.Dobromierz

2. Prokop-Bąk Agnieszka zam. Kluczewsko

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE 1.pdf)OGŁOSZENIE 1.pdf30 kB

Apel Do Mieszkańców w Sprawie Utrzymania Zwierząt Domowych

Czytaj więcej...W związku z coraz częściej występującymi przypadkami wałęsania się na ulicach naszej gminy psów, co do których istnieje podejrzenie, iż uciekły swoim właścicielom. 

Przypominamy więc właścicielom zwierząt o ich podstawowych obowiązkach, a w szczególności: 

 • stałym skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami domowymi, w tym prowadzeniu psów poza swoimi posesjami na smyczy, bez względu na to czy pies jest mały czy duży,
 • nie wprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (lecznice itp.), 
 • nie wprowadzaniu psów na teren placów zabaw.

Przypominamy również o sposobach postępowania w przypadkach wałęsających się psów:

 • w przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia, a w przypadku notorycznego braku nadzoru nad psem może kierować do sądu wnioski o ukaranie właściciela psa.

 

Dzień Kobiet

Nowy Nabór Uczestników Do Projektu Realizowanego w 2015 roku

Czytaj więcej...Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku informuje o rozpoczęciu naboru osób do projektu systemowego "Stawiamy na aktywność", który będzie realizowany w roku 2015. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznejW miesiącu lutym 2015 roku rozpoczyna się nabór osób do udziału w kolejnej już edycji projektu systemowego realizowanego w okresie od 01.01.2015 roku do 31.08.2015 roku.

Projekt adresowany jest dla kobiet:

- bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej,
- zamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko,
- korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
- zagrożonych wykluczeniem społecznym, z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm.)

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Konsultacji

Czytaj więcej...Wójt Gminy Kluczewsko przedkłada do konsultacji projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok  w Gminie Kluczewsko.

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE KONSULTACJI.pdf)OGŁOSZENIE KONSULTACJI.pdf440 kB

Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 16 lutego 2015 roku

Czytaj więcej...W sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok w Gminie Kluczewsko.

E-administracja to nowoczesna i wygodna komunikacja

   Dynamiczny rozwój nowych technologii, wzrost znaczenia Internetu i telekomunikacji w codziennym życiu sprawiają, że zmienia się również sposób postrzegania administracji publicznej. Korzystamy już z e-faktur i wiele urzędowych spraw załatwiamy dzięki portalom internetowym. W Gminie Kluczewsko, jako prężnie rozwijającej się jednostce samorządowej, podążającej za nowoczesnością, od dłuższego czasu działa Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (w skrócie ePUAP). Jest to ogólnopolski system informatyczny, utworzony w 2008 roku, który umożliwia kontaktowanie się z urzędami drogą elektroniczną. Ta platforma usprawnia klasyczny sposób załatwiania spraw urzędowych. Dzięki niej możemy dowiedzieć się, jakie dokumenty są wymagane przy załatwianiu konkretnej sprawy, wypełnić i wysłać wniosek czy pismo na przykład do urzędu skarbowego, złożyć deklarację podatkową itp.
   Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, aby ich kontakt z urzędem był jak najwygodniejszy i jak najszybszy, Gmina Kluczewsko przystąpiła do realizacji projektu „E-urząd - satysfakcja, komfort i wygoda dla mieszkańców”. Przedsięwzięcie to realizowane jest od marca 2014 roku na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy gminami: Secemin (lider), Chmielnik, Kluczewsko, Krasocin, Paradyż oraz Fundacją STIWEK. Na realizację niniejszego zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem tego projektu jest usprawnienie działania usług elektronicznych.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

 1. Choroby nie znają granic!
 2. ARiMR
 3. Zaproszenie Wójta Gminy Kluczewsko
 4. Targi Rolnicze AGRO-PARK
 5. Sportowe i Wesołe Ferie w Kluczewskich Szkołach
 6. Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
 7. I Forum NGO Powiatu z Włoszczowskiego
 8. LZS Dobromierz Mistrzem ALPS "Murawy Dobromierskie"
 9. Ogłoszenie
 10. Kurs Instruktora Nordic Walking

Projekty unijne

W starym obiektywie

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:00 do 15:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1300 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w poniedziałki
od 800 do 1100 oraz od 1530 do 1600,

- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy