Dzisiaj jest: 26 Wrzesień 2018    |    Imieniny obchodzą: Justyna, Łucja, Cyprian

Pracują nad nową strategią

b_150_100_16777215_00_images_banners_GOPS.jpgW dniu 18 marca i 7 kwietnia 2014r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020 Gminy Kluczewsko. Pan Andrzej Jaśkiewicz Sekretarz Gminy Kluczewsko wskazał na znaczącą rolę, jaką odgrywa prawidłowo zaplanowana i prowadzona polityka społeczna w gminie. Dalszą część spotkania poprowadziła Pani Alina Hałoń, moderator do spraw opracowania w/w dokumentu. W pracach nad stworzeniem dokumentu uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele oświaty, parafii rzymsko-katolickiej, policji oraz członkowie lokalnych stowarzyszeń.

Celem spotkania było zdiagnozowanie obecnej sytuacji społecznej na obszarze Gminy Kluczewsko wskazanie na najbardziej nurtujące problemy społeczne oraz opracowanie strategii działania na lata 2014-2020.
      Misję przewodnią stanowi pomoc lokalnym mieszkańcom a zwłaszcza rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dla każdego mieszkańca naszej gminy.


           Opracowanie w/w dokumentu ma wskazywać w jakim stopniu i w jaki sposób, reprezentująca samorząd władza publiczna ma kształtować relacje z mieszkańcami, czy chce w dużym zakresie ingerować w życie społeczne mieszkańców czy też raczej moderuje życie lokalne, inspiruje inicjatywy i jest partnerem wspomagającym aktywność społeczną. Decyzje, które będą podejmowane zgodnie z programowym planem wskażą w jaki sposób powinny być w przyszłości angażowane zasoby ludzkie, finansowe i organizacyjne, by uzyskać jak najwyższy stopień zaspokojenia społecznych potrzeb mieszkańców naszej gminy.
        Z dyskusji z uczestnikami konsultacji wynika, że pomoc społeczna postrzegana jest jako ta, która zaspokaja podstawowe, głównie materialne potrzeby osób w trudnej sytuacji życiowej.


Coraz częściej, stosowane jest bardziej nowoczesne podejście, odchodzące od dystrybucyjnych i wyłącznie opiekuńczych form doraźnego rozwiązywania problemów społecznych. Przy udzielaniu pomocy uwzględnia się otoczenie społeczne osoby objętej pomocą i grupy odniesienia (rodzinę, znajomych, środowisko społeczne związane z miejscem zamieszkania itp.). Bogatsze są także narzędzia będące w dyspozycji pracowników służb społecznych. Tworząc nowy dokument dążymy do tego aby coraz mniejszą rolę w pomocy społecznej odgrywały świadczenia materialne, a coraz większą usługi aktywizujące. W przypadku tych drugich, osoby objęte pomocą społeczną skorzystają nie tylko ze standardowych działań wymienionych w ustawie   o pomocy społecznej, lecz także z programów reintegracji opisanych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, instrumentów polityki zatrudnienia, ochrony zdrowia itp.

        Strategia na okres tj. na lata 2014 - 2020, będzie rozwiniętą propozycją, wynikającą z rozszerzenia zadań samorządów gminnych w zakresie polityki społecznej, a także oczekiwań społecznych zgłoszonych przez uczestników konsultacji.

         Analiza danych wtórnych przeprowadzona podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego miała charakter wyjściowy i niewątpliwe wymagający pogłębienia. Niemniej pozwoliła wskazać, jakie są najistotniejsze obszary problemów społecznych występujących na terenie naszej gminy.
Z przeprowadzonej dyskusji podczas konsultacji wynika, że mieszkańcy naszej gminy zmagają się przede wszystkim z problem bezrobocia, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą oraz ubóstwem. Duży problem stanowi również migracja młodych ludzi do większych aglomeracji co wiąże się ze starzeniem naszego lokalnego środowiska oraz wpływa na pogłębianie niżu demograficznego.
Takimi też problemami samorząd lokalny będzie zajmował się podczas opracowywania strategii, a później w trakcie jej realizacji.

Projekty unijne

W starym obiektywie

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:00 do 15:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1300 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w poniedziałki
od 800 do 1100 oraz od 1530 do 1600,

- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy