Dzisiaj jest: 21 Lipiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Andrzej, Wiktor, Daniel

Zajęcia pozalekcyjne w szkołach

mt_ignore

b_150_100_16777215_00_images_2019_UG_ZajeciaPoza_01.jpgProjekt pt. „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Działanie RPO WŚ 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 08.03. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego  Poddziałanie 08.03.03Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe)

Aktywnie zmieniająca się teraźniejszość wymusza zwrócenia szczególnej uwagi na kształtowanie i rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów. Nowe technologie warunkują zarówno zmiany społeczne, jak i ekonomiczne. Uzasadnione wydaje się zatem oczekiwanie, że szkoła przygotuje uczniów do celowego, odpowiedzialnego i twórczego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), przejęcia odpowiedzialności za osobisty rozwój oraz uczenia się przez całe życie.

 

Nauczyciele stoją przed wyzwaniem dopasowania sposobu nauczania do potrzeb ogólnego społeczeństwa informacyjnego, inspirowania uczniów do kreatywnego i innowacyjnego kształcenia się, promowania odpowiedzialności w używaniu TIK i stymulowania rozwoju umiejętności posługiwania się technologią cyfrową i cyfrowymi zasobami we własnym kształceniu się i rozwoju.

Projekt realizuje Gmina Kluczewsko od września ubiegłego roku do końca czerwca 2020r. 

W ramach projektu będą odbywać się:

-szkolenia E_NAUCZYCIEL dla 25 nauczycieli z 3  szkół: Dobromierz, Kluczewsko, 

 Komorniki,

-zajęcia pozalekcyjne dla 183 uczniów z 3 szkół razem 3570 godzin zajęć

-zakup pomocy dydaktycznych TIK dla szkół.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko”

ZajeciaPoza ZajeciaPoza ZajeciaPoza ZajeciaPoza
ZajeciaPoza ZajeciaPoza ZajeciaPoza ZajeciaPoza
ZajeciaPoza ZajeciaPoza ZajeciaPoza ZajeciaPoza
ZajeciaPoza    

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy