Dzisiaj jest: 17 Wrzesień 2019    |    Imieniny obchodzą: Justyna, Narcyz, Franciszek

„Szkoła Młodych Patriotów edycja V”

„ Współczesny patriota to przede wszystkim dobry obywatel – sumiennie i uczciwie wypełniający swoje obowiązki, dbający o środowisko, posługujący się poprawną polszczyzną, znający i rozumiejący historię swojego kraju, człowiek wykształcony, otwarty i tolerancyjny”.

 

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018, uczniowie ZPS w Dobromierzu uczestniczyli w realizacji Projektu „Szkoła Młodych Patriotów edycja V”. Organizatorem tych działań było Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie. Cel projektu zakładał uświadomienie młodym ludziom, na czym polega współczesny, mądry i odpowiedzialny patriotyzm. Młodzież poprzez podejmowane zadania, poznawała nie tylko sylwetki i czyny polskich bohaterów, ale przede wszystkim szukała odpowiedzi na jakich wartościach dzisiaj, powinno budować się postawy patriotyczne. Wszystkie zadania były oceniane przez jury projektu, na podstawie sprawozdań oraz protokołów konkursów wysyłanych do organizatorów. Za każde podjęte działanie uzyskaliśmy maksymalną ilość punktów. W nagrodę za 100% wykonie zadań projektowych, otrzymaliśmy Tytuł „SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW”. Nasza szkoła w okresie od 16 października 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Szkoła młodych patriotów w sposób następujący:
Zadanie 1.
Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.
W ramach projektu „Szkoła młodych patriotów” przeprowadzone zostało pod kierunkiem nauczyciela wiedzy o społeczeństwie Pani Krystyny Balcerek i Pana Dyrektora Roberta Dzierzgwy konwersatorium nt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?”.
W zajęciach uczestniczyli: klasa II gimnazjum oraz reprezentanci klas siódmych i III gimnazjum. Podczas zajęć przypomniano definicję patriotyzmu, omówiono różne jego przejawy w zależności od sytuacji politycznej narodu. Uczniowie metodą „burza mózgów” wymienili różne postawy patriotyczne, które zapisywali na tablicy. Następnie podzieleni na grupy zastanawiali się nad postawami patriotycznymi dawniej i dziś. W atmosferze dyskusji i wzajemnego szacunku dla własnych myśli zapisali na kartach swoje spostrzeżenia w kolumnach „Patriotyzm dawniej, patriotyzm dziś”.
Podsumowując prace uczniowie zastanawiali się czy łatwiej jest być patriotą dziś czy w przeszłości? Zwrócili uwagę na to, że w zależności od czasów i zewnętrznych okoliczności patriotyzm może przybierać różne formy. Następnie odbyła się rozprawa o postawach i znaczeniu współczesnego patriotyzmu. Uczniowie zastanawiali się jak należy rozumieć patriotyzm dnia dzisiejszego”. Starali się wskazywać jakie zachowania w codziennym życiu np. ucznia, mogą świadczyć o postawach patriotycznych. W trakcie debaty poruszono także zagadnienia dotyczące zagrożeń, jakie pojawiają się dla współczesnego patriotyzmu.
Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze z zachowaniem kultury osobistej, prawa do własnych osądów i elementów rzeczowej dyskusji na argumenty. Na zakończenie uczestnicy zobowiązali się do przeprowadzenia rozmów na temat zachowań patriotycznych, przygotowując swoje koleżanki i kolegów do opracowania Kodeksu Postaw Patriotycznych.
Zadanie 2.
Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
W lutym przeprowadzono konkurs plastyczny „Patriota dla którego Ojczyzna była dobrem najwyższym”. Na Konkurs wpłynęło ponad 100 prac. Wybór najlepszych był trudnym zadaniem dla komisji, bo każda była niepowtarzalna i wykonana w ciekawych technikach. Uczniowie wykazali się niezwykłą inwencją twórczą. Laureaci konkursu zostali nagrodzeni, a prace zostały wyeksponowane na wystawie umieszczonej na korytarzu głównym szkoły.
Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Dał uczniom dużo satysfakcji i zachęcił ich do głębszego poznania historii Polski.
Zadanie 3.
Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
W ramach projektu edukacyjnego, realizowanego w klasach gimnazjalnych, młodzież podjęła się przeprowadzenia sondażu dotyczącego patriotyzmu w naszej Małej Ojczyźnie. Poszukiwali odpowiedzi na ten temat w środowisku szkolnym i lokalnym. Z przeprowadzonej sondy uczniowie nagrali film, który samodzielnie zmontowali i przedstawili na forum szkoły.

Zadanie 4.
Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
W ramach utrwalania wiedzy o biografii Patrona Szkoły przeprowadzono konkurs wiedzy historycznej. Jego celem było upowszechnianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań historią Polski oraz kształtowanie postaw patriotycznych.
Na konkurs licznie stawili się uczniowie z klas IV - VII, których zafascynowała biografia patrona szkoły Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Zadaniem każdego ucznia było rozwiązanie testu z następującego obszaru tematycznego: - biografia patrona, - najważniejsze wydarzenia z historii Polski i regionu, - wybitni Polacy, - zasłużeni ludzie dla naszego regionu.
Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Ewa Bakalarz - przewodnicząca, Małgorzata Chlebosz oraz Joanna Piszczek. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas szkolnego apelu.
Zadanie 5.
Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
Organizacja VIII edycji Konkursu Recytatorskiego „Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej”, z przyczyn organizacyjnych, została przeniesiona z 27 kwietnia na 17 maja. Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Włoszczowskiego i Wójt Gminy Kluczewsko.
To wydarzenie jest przewidziane jako jedno z realizowanych zadań w ramach Szkoły Młodych Patriotów. Szczegółowe informację będą opublikowane na stronie WWW.zpsdobromierz.pl.
Zadanie 6.
Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych. Ocenia na podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
W dniach 15 – 16 marca br. odbyły się przesłuchania uczestników Szkolnego Konkursu Piosenki Patriotycznej. Celem konkursu było m.in. wspieranie wychowania patriotycznego dzieci
i młodzieży poprzez formy aktywności muzycznej, umacnianie świadomości narodowej oraz realizacja założeń projektu ,,Szkoła Młodych Patriotów’’. W konkursie wzięło udział 16 uczniów. Uczestnicy oceniani byli w trzech kategoriach:
Kategoria I – uczniowie klas I – III
Kategoria II – uczniowie klas I-VI
Kategoria III – uczniowie klas VII oraz klasy II – III gimnazjum
W organizację konkursu aktywnie włączyli się rodzice. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i dostarczył uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń. Uczniowie i nauczyciele wspólnie podjęli decyzję o kontynuacji tego typu imprezy.
Zadanie 7:
Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych. Ocena na podstawie sprawozdania, treści kodeksu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
Uczniowie Szkoły w Dobromierzu pracowali nad powstaniem Kodeksu Postaw Patriotycznych. Poszczególne klasy na lekcjach wychowawczych przedyskutowały, ustaliły i zapisały własne propozycje. Następnie przedstawiciele klas na wspólnym spotkaniu przedstawili propozycje klasowe. Po dokładnej analizie wcześniejszych opracowań, wytyczeniu hierarchii ważności oraz formy zapisu ustalono i zapisano na wspólnej karcie 10 postaw patriotycznych. Tak powstał
Kodeks Postaw Patriotycznych uczniów Szkoły Podstawowej w Dobromierzu.
1) Kocham swoją Ojczyznę.
2) Jestem dumna/y z bycia Polką/Polakiem.
3) Szanuję symbole narodowe.
4) Świadomie i aktywnie uczestniczę w życiu szkolnym i społecznym.
5) Obchodzę święta narodowe.
6) Znam i przestrzegam prawa i obowiązki ucznia.
7) Godnie reprezentuję szkołę i swoją Małą Ojczyznę.
8) Poznaję historię swojego kraju.
9) Dbam o czystość języka polskiego
10) Szanuję swoje otoczenie
Został on wywieszony na szkolnej gazetce i stronie internetowej. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem pracowali i chętnie wykonywali postawione przed nimi zadania.. Nad pracami czuwali nauczyciel WOS i Dyrektor Szkoły. Uczniowie zdali sobie sprawę, jak wiele jest działań mogących być wyrazem patriotyzmu w życiu młodego człowieka.

Udział w projekcie dał uczniom odpowiedzi na wiele pytań, które na co dzień nurtują młode pokolenie. Młodzież zdała sobie też sprawę, jak wiele jest działań mogących być wyrazem patriotyzmu w życiu młodego człowieka.

 

Krystyna Balcerek

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy