Dzisiaj jest: 21 Lipiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Andrzej, Wiktor, Daniel

Manewry w Gminie Kluczewsko

b_150_100_16777215_00_images_2018_Manewry_00.JPGNa terenie gminy Kluczewsko 20 czerwca odbyły się ćwiczenia powiatowe przeprowadzone na zbiorniku wodnym w Pilczycy.

Celem ćwiczeń było przygotowanie służb i instytucji do sprawnej organizacji akcji przeciwpowodziowej, rozpoznanie operacyjne miejsc zagrożonych, dróg dojazdowych, a także doskonalenie współdziałania sił i środków Państwowej Straży Pożarnej, OSP, Policji, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz służb zarządzania kryzysowego.

 

W trakcie manewrów przećwiczono epizody dotyczące :

  • ewakuacji osób z terenów zalanych w wyniku powodzi, przy wykorzystaniu jednostek pływających oraz przemieszczenie ewakuowanych w wyznaczone miejsce zastępcze. (epizod z elementami ratownictwa medycznego),
  • uszczelnienia przesiąkającej grobli poprzez budowę opaski uszczelniającej przy użyciu folii i worków z piaskiem,
  • podwyższania grobli przy użyciu rękawów przeciwpowodziowych i worków z piaskiem,
  • wypompowywania wody z zalanych terenów z wykorzystaniem pomp dużej wydajności oraz pomp pływających,
  • organizacji obozowiska na wypadek działań długotrwałych z wykorzystaniem kontenerów kwatermistrzowskich i sanitarnych.

 

Łącznie w w/w ćwiczeniach wzięło udział 75 strażaków i 23 samochody specjalne i ratowniczo-gaśnicze, PSP i OSP między innymi Dobromierz, Kluczewsko, Pilczyca, kilku dziesięciu funkcjonariuszy Policji, zespół ratownictwa medycznego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego oddział we Włoszczowie, służby komunalne podległe Urzędowi Gminy w Kluczewsku.   Na czas trwania działań ratowniczych, w siedzibie OSP Pilczyca uruchomiono sztab akcji w skład którego weszli funkcjonariusze PSP, Policji, przedstawiciele gminnego i powiatowego zarządzania kryzysowego.

Kilkugodzinne ćwiczenia pozwoliły na sprawdzenie poziomu przygotowania do działań przeciwpowodziowych, procedur postępowania służb ratowniczych, odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo  w przypadku  pojawienia się różnego rodzaju zagrożeń. Cele ćwiczenia zostały osiągnięte. Manewry obserwowali  m.in.: przedstawiciele z komendy wojewódzkiej PSP w Kielcach,   trzech komend powiatowych PSP, wicestarosta włoszczowski, Wójt Gminy Kluczewsko oraz szefowie służb i instytucji zaangażowanych w ćwiczenia.

Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem, którego dokonał st. bryg. Robert Sabat - zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Manewry Manewry Manewry Manewry
Manewry Manewry Manewry Manewry
Manewry Manewry Manewry Manewry
Manewry Manewry Manewry Manewry
Manewry Manewry Manewry Manewry
Manewry Manewry Manewry Manewry
Manewry Manewry Manewry Manewry
Manewry Manewry Manewry Manewry
Manewry Manewry Manewry Manewry
Manewry Manewry Manewry  

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy