Dzisiaj jest: 17 Listopad 2018    |    Imieniny obchodzą: Waleria, Salomea, Grzegorz

Trzecia edycja projektu „Tu mieszkam, tu sprzątam” zakończona

mt_ignore

b_150_100_16777215_00_images_galeria_TuMieszkamTuSprztam_zak2017_1.JPGW Gminie Kluczewsko po raz trzeci odbyło się sprzątanie trenów zielonych w poszczególnych sołectwach. Akcja trwała od lipca do września 2017 r. realizowana była w ramach zadania publicznego: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania” w partnerstwie z: Gminą Kluczewsko, Komunalnym Usługowym Zakładem Gospodarczym w Kluczewsku, Przedborskim Parkiem Krajobrazowym i Nadleśnictwem Przedbórz. Celem nadrzędnym zadania było przeprowadzenie akcji sprzątania terenów zielonych Gminy Kluczewsko.

Inne cele, które zostały zrealizowane to propagowanie zasad segregacji odpadów, dbania o środowisko, w którym żyjemy i oczywiście integracja środowisk lokalnych. W przedsięwzięciu wzięło udział ok. 1200 mieszkańców z 22 sołectw. Efektem tych działań było zlikwidowanie 3 dzikich wysypisk, posprzątanie poboczy dróg, przydrożnych rowów, lasów itp. zebrano 700 worków śmieci. Prócz prac porządkowych w poszczególnych sołectwach odbyły się spotkania integracyjne, które mogą być punktem wyjściowym dla nowych inicjatyw. Podsumowanie akcji odbyło się 24 listopada br. W spotkaniu uczestniczyli partnerzy projektu, przedstawiciele sołectw. Wszyscy są zgodni co do tego, że realizacja projektu przyniosła korzyści. Zmniejszyła się ilość śmieci, które zalegały w różnych miejscach wyżej wymienianych. Powoli zmienia się też mentalność mieszkańców w odniesieniu do segregowania odpadów, dbania o najbliższe otoczenie. Wspólne sprzątanie uczy nie tylko dzieci i młodzież, ale też dorosłych, że każdy powinien dbać o porządek.

Edyta Delczyk Wasela

 

zak2017 zak2017 zak2017 zak2017
zak2017 zak2017   

Projekty unijne

W starym obiektywie

Galerie zdjęć

Logowanie



Gospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:00 do 15:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1300 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w poniedziałki
od 800 do 1100 oraz od 1530 do 1600,

- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy