Dzisiaj jest: 21 Kwiecień 2018    |    Imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks

Konkurs „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok”

b_150_100_16777215_00_images_uwaga_waga.jpgZarząd Województwa Świętokrzyskiego  w dniu 05.05.2017r. zatwierdził regulamin konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok”. Celem konkursu jest aktywizacja środowisk lokalnych istniejących na terenie województwa świętokrzyskiego. Organizacje pozarządowe z terenu województwa świętokrzyskiego (koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi, ochotnicze straże pożarne itp.), których cele statutowe są zgodne z celami wsparcia niniejszego konkursu, składają propozycje projektów przeznaczonych do realizacji. Każda z organizacji może złożyć jeden projekt.


Projekty będą przekazywane za pośrednictwem Gminy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w celu uzyskania akceptacji. Po potwierdzeniu akceptacji przez UMWŚ, Gmina zabezpiecza środki własne na realizację zaakceptowanego projektu.

Realizacja wsparcia przeznaczona jest na:
1) Rozwój i kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej oraz pobudzanie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej, działania na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych;
2) Działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;
3) Tworzenie warunków rozwoju i odbudowy infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno – kulturalnemu wsi oraz wpływających na poprawę sytuacji w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

Przedmiotem dofinansowania w ramach konkursu będą objęte następujące zadania:
1) budowa małych obiektów, odbudowa oraz przebudowa, obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno – kulturalne, jak również służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców (świetlice, domu kultury, strażnice OSP itp.),
2) zakupy inwestycyjne mające na celu wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno – kulturalne, rekreacyjne, sportowe, turystyczne, obiektów przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów, a także infrastruktury towarzyszącej, jak również służącej poprawie bezpieczeństwa mieszkańców (świetlice, domu kultury, strażnice OSP itp.),
3) zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów (m.in. zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych itp.),
4) organizacja wydarzeń kulturalnych, festynów związanych z kultywowaniem tradycji oraz służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych.


Wsparcie będzie przekazane w postaci dotacji celowej na wydatki w tym wydatki inwestycyjne, w formie refundacji wydatków poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego w ramach projektu.
Maksymalna wartość wsparcia przekazane w ramach dotacji wynosi 10 000,00zł.

Składanie propozycji projektów do gmin upływa 26 maja 2017r.

Wnioski należy składać na adres:

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko

Decyduje data wpływu do Urzędu.
W załącznikach poniżej znajduje się Wniosek oraz Regulamin konkursu

Projekty unijne

W starym obiektywie

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:00 do 15:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1300 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w poniedziałki
od 800 do 1100 oraz od 1530 do 1600,

- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy